2020 оны 05 сарын иргэний бүртгэлийн тоон мэдээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Үзүүлэлт

хэмжих нэгж

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

өссөн дүн

1.

иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл

1.1

нийт төрсний бүртгэл  /1+4/

тоо

182

158

180

199

172

891

1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/

тоо

182

158

180

199

172

891

үүнээс

эрэгтэй

тоо

80

97

76

95

84

432

эмэгтэй

тоо

102

61

104

104

88

459

2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

182

158

180

199

172

891

хугацаа

хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

175

147

165

189

164

840

үүнээс

эрэгтэй

тоо

77

91

68

91

78

405

эмэгтэй

тоо

98

56

97

98

86

435

хугацаа хэтэрсэн төрөлт

тоо

7

11

15

10

8

51

үүнээс

эрэгтэй

тоо

3

6

8

4

6

27

эмэгтэй

тоо

4

5

7

6

2

24

3. нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт

тоо

0

0

0

0

0

0

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

4. Нялхсын эндэгдэл

тоо

0

0

1

2

1

4

үүнээс

эрэгтэй

тоо

0

0

0

1

0

1

эмэгтэй

тоо

0

0

1

1

1

3

1.2

5. гэрлэсний бүртгэл /ИУБ-15/

тоо

42

41

24

28

16

151

үүнээс

анхны

тоо

39

38

22

27

14

140

дахин

тоо

3

3

2

1

2

11

сэргээлт

тоо

0

0

0

0

0

0

1.3

6. гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл /ИУБ-16/

тоо

8

5

4

6

7

30

үүнээс

захиргааны журмаар

тоо

2

5

1

3

1

12

шүүхийн журмаар

тоо

6

0

3

3

6

18

1.4

7. үрчилсний бүртгэл /ИУБ-12/

тоо

7

9

2

6

9

33

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

7

9

2

6

9

33

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

1.5

8. Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл /ИУБ-14/

тоо

12

11

6

6

5

40

үүнээс

эрэгтэй

тоо

9

4

3

5

1

22

эмэгтэй

тоо

3

7

3

1

4

18

1.6

9.Нийт овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл /ИУБ-13/

тоо

14

24

11

5

13

67

үүнээс

монгол улсын иргэнд

тоо

14

24

11

5

13

67

гадаад улсын иргэнд

тоо

0

0

0

0

0

0

1.7

10.  Нийт  нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

35

34

41

38

32

180

11. нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/

тоо

34

34

41

37

31

177

үүнээс

эрэгтэй

тоо

23

22

29

14

15

103

эмэгтэй

тоо

11

12

12

23

16

74

12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт

тоо

1

0

0

1

1

3

үүнээс

эрэгтэй

тоо

1

0

0

1

1

3

эмэгтэй

тоо

0

0

0

0

0

0

13. Регистрийн дугаар өөрчлөлтийн бүртгэл

тоо

3

2

4

11

2

22

үүнээс

ХУБ-ын дүгнэлтээр

тоо

3

2

4

11

2

22

Улсын бүртгэгч

тоо

0

0

0

0

0

0

2.

Гэрчилгээ дахин олголтын бүртгэл

2.1

14. Нийт олгосон гэрчилгээ

тоо

259

233

245

265

220

1222

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

182

158

180

199

172

891

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

42

41

24

28

16

151

нас барсны гэрчилгээ

тоо

35

34

41

38

32

180

15. Засвар өөрчлөлтийн бүртгэлээр олгосон гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

0

0

0

0

0

0

16. Дахин олгосон гэрчилгээ

тоо

38

85

75

120

90

408

үүнээс

төрсний гэрчилгээ

тоо

33

82

71

114

82

382

гэрлэсний гэрчилгээ

тоо

5

3

4

6

8

26

3.

иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл

3.1

17. нийт олгосон иргэний үнэмлэх /14+15+16/

тоо

283

545

540

225

269

1862

18. Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

63

120

139

86

56

464

үүнээс

анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

16 насанд хүрч биеийн давхцахгүй өгөдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн

тоо

63

120

139

86

56

464

гадаадад бүртгүүлсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

19. дахин олгосон иргэний үнэмлэх

тоо

103

172

190

0

59

524

үүнээс

хаяж үрэгдүүлсэн

тоо

88

145

174

0

31

438

хүчинтэй байдлаа алдсан

тоо

0

0

0

0

0

0

буруу бичигдсэн

тоо

0

0

0

0

0

0

овог нэр сольсон

тоо

3

7

1

0

5

16

төрсөн он тогтоолгосон

тоо

2

0

1

0

6

9

хаягийн хөдөлгөөн

тоо

5

14

5

 

8

32

дүр төрхийн өөрчлөлт орсон

тоо

5

6

9

0

9

29

цахимаар захиалсан

тоо

0

0

0

0

0

0

засаг захиргааны нэгж хуваагдсан

тоо

0

0

0

0

0

0

20.иргэний үнэмлэхийн хугацаа дуусч солиулсан

тоо

117

253

211

139

154

874

үүнээс

25 нас хүрч

тоо

66

115

112

80

83

456

45 нас хүрч

тоо

51

138

99

59

71

418

гадаадад өгсөн

тоо

0

0

0

0

0

0

3.2

21. Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт

тоо

157

73

29

18

13

290

3.2

Хил зорчих үнэмлэх олголт

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

тоо

157

73

29

18

13

290

ОХУ-ын хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

БНХАУ нэг удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

БНХАУ олон удаагийн хавсралт

тоо

0

0

0

0

0

0

4.

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

4.1

22. аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн

тоо

79

506

0

0

0

585

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

51

447

0

0

0

498

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

28

59

0

0

0

87

4.2

 23. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн /20+21+22+23/

тоо

415

309

0

0

0

724

үүнээс

24. сум, дүүрэгт шилжин ирсэн

тоо

196

164

0

0

0

360

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

126

100

0

0

0

226

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

70

64

0

0

0

134

25. баг, хороонд шилжин ирсэн

тоо

219

145

0

0

0

364

үүнээс

насанд хүрэгч

тоо

128

98

0

0

0

226

хүүхэд /16-аас доош насны/

тоо

91

47

0

0

0

138

5.

Улсын бүртгэгчийн олгосон лавлагаа, мэдээлэл

5.1

26. Лавлагаа

тоо

624

1205

826

833

770

4258

үүнээс

Албан тоотоор

тоо

54

70

38

88

110

360

Албан хэрэгцээнд

тоо

50

79

43

47

29

248

Вэб лавлагаанд

тоо

0

6

0

5

0

11

Иргэнд

тоо

520

1050

745

693

631

3639

Хайлт

Одоогоор зар байхгүй байна

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Баянхонгор сум 1 баг Улсын бүртгэлийн хэлтэс Монгол улс, Баянхонгор аймаг

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 09:00 - 18.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70440517, 70442177

Факс: 70440517

И-мэйл хаяг : bayankhongor@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://bkh.burtgel.gov.mn

© 2018 Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ